بازرگانی زرینه

صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی

خانه امور حسابداری امور حسابداری مالیاتی

انجام امور حسابداری مالیاتی

از دیگر امور ارائه شده “شرکت حسابداری و حسابرسی طلایه داران صنعت ” امور مالیاتی می باشد که در پایان سال مالی به تمامی مراکز کمک میکند مالیات شرکتی را که در آن مشغول به کار هستند را به راحتی به پایان رساند . با سپردن امور مالیاتی شرکت خود به “شرکت حسابداری و حسابرسی طلایه داران صنعت ” از جمله : انواع مالیات ، محاسبات مالیات ، پر نمودن اظهار نامه و… دیگر نگران مالیات تکلیفی شرکت خود نباشید . برای ارسال مالیات فصلی میتوانید از نرم افزار مخصوص اداره دارایی به نام (TTMS) استفاده نمائید . این نرم افزار جهت ارائه صورت حساب های پایان هر فصل مانند : فاکتور خرید ، فاکتور فروش ، صورت حساب ارائه و یا دریافت خدمات می باشد . با پرداخت مالیات به صورت فصلی از میزان مالیات تکلیفی خود در پایان سال به صورت چشمگیری کاهش خواهید داد..