بازرگانی زرینه

صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی

خانه خدمات حسابداری و مالی
خدمات حسابداری و مالی

خدمات حسابداری و مالی

*ارسال گزارش عملکرد :نوعی گزارش که اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از آنکه کلیه مبالغ سود وزیان خود را در معاملات و رویداد های مالی محاسبه و این اظهارنامه بر ارساس آن تهیه کرده  وباید 25 درصد میزان سود دوره مالی خود را مطابق با اظهارنامه عملکرد به عنوان مالیات بپردازند

*تحریر دفاتر قانونی کل و روزنامه :

دفاتر قانونی به دفاتر کل ،روزنامه و مشاغل گفته می شود که هر شرکت ،موسسه و یا سازمانکه ملزم به پرداخت مالیات در حیطه کاری خود می باشد. برای ثبت روند مالی شرکت می بایست از آن استفاده نمایند.تاپس از تکمیل آن به اداره مالیاتی تحویل داده شود.چنانجه تحریر دفاتر مطابق با قوانین باشد از جریمه آن واحد خودداری بهعمل خواهد آمد

*ارسال لیست بیمه کارکنان

ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی یکی از دغدغه های اصلی مدیران و صاحبان کسب و کار ها است .جرائم مربوط به بیمه کارکنان شامل بخشودگی نمی شود . به همین خاطر می بایست تا قبل از اتمام ماه لیست بیمه پرسنل را ارسال نمایند.

*تهیه گزارشتان مالی شامل گزارش گردش حسابها

منظوراز گزارشات مالی یکی از بهترین مواردی است که در سیستم حسابداری بسیار اهمیت دارد .بنابراین یکی از مهمترین وظایف حسابداران تهیه و ارایه گزارشات مالی است وتمام عملیات مالی که در یک دوره مالی اتفاق می افتد و در اسناد حسابدری و سپس در دفاتر قانونی نگهداری و ثبت می شود .

*تهیه صورت های مالی سود وزیان

صورت سود وزیان ،میزان درآمد ها هزینه ها و همچنین سود وزیان انتهای دوره را که حاصل فعالیت های عملیاتی و غیر عملیاتی هستند را گزارش می کند.نام دیگر سود وزیان ،صورت درآمد و هزینه است . صورت سود وزیان ،یکی از صورت های مالی حسابداری است .