بازرگانی زرینه

صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی

خانه خدمات مالی
خدمات مالی

خدمات مالی

خدمات مالی در واقع سرویسی است که یک شرکت حسابداری یا حسابرسی که می تواند عضو جامعه حسابداران رسمی یا جامعه حسابرسان نخبه باشد، در اختیار شخصیت های حقیقی یا حقوقی مشمول قانون کار،  قانون مالیات های مستقیم، قانون تجارت، قانون تامین اجتماعی و قانون مقررات و صادارت و واردات، قرار دهد و آن ها را نسبت به تکالیفی که قانون برایشان معین کرده، پاسخگو کند.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی یا نیمه دولتی و حتی دولتی که مشمول مالیات و قانون کار هستند، نسبت به تکالیفی که قانون مشخص کرده، مسئول بوده و باید پاسخگوی مقررات در برابر عملکرد سالانه خود باشند. تکالیف از پرداخت حقوق و دستمزد و بیمه و مالیات پرسنل گرفته  تا پرداخت مالیات گزارش معاملات فصلی و ارزش افزوده و تنظیم صورت های مالی  و تحریر دفاتر قانون بر اساس آیین نامه ها و بخشنامه های اجرایی را شامل می شود.

در واقع اشخاص حقیقی یا حقوقی که مکلف به پاسخ گویی به نهادهای دولتی کشور از جمله بیمه و قانون کار و سازمان امور مالیاتی  و سایر وزارت خانه های مرتبط با کسب و کارشان هستند، بایستی در طول ماه و فصل و سال، گزارش عملکرد فعالیت خود را طبق استاندارد ها و فرمت هایی که قانون تعیین می کند،‌ ارائه کرده و مفاصا حساب بیمه و مالیات و تسویه حساب های قانونی را دریافت کنند تا فعالیت آن ها مصداق پولشویی و عدم شفافیت و مشمول جرایم پیش بینی شده نشود.

حجم فعالیت مودیان مالیات و بیمه پردازان در طول ماه و فصل و سال بسیار زیاد است و تنوع فعالیت ها سبب می شود تا بعضا یک شرکت یا پیمانکار بخش خصوصی، نتواند واحدی مستقل در حوزه مدیریت حساب و اسناد خود به منظور اجرای تکالیف قانونی، راه اندازی و راهبری کند. مخصوصا که این مباحث، نیازمند اشراف اطلاعاتی به نوع کسب و کار و اطلاع دقیق از قانون و بخشنامه های ماهانه است.

به این منظور، خدمات مالی و حسابرسی که موسسات فعال در این عرصه ارائه می کنند، در دستور کار مودیان مالیاتی قرار می گیرد تا چنین اموری را برون سپاری کرده و از خدمات فعالان تخصصی حوزه مالی و مالیاتی و بیمه،‌بهره مند شوند.