بازرگانی زرینه

صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی

خانه حسابرسی بیمه
خدمات حسابرسی

حسابرسی بیمه

حسابرسي بیمه به عنوان یکی از فرآیند‌های اداری سازمان تامین اجتماعی، برای شناسایی کارگران بوده و هدف آن، تامین حقوق بیمه ای کارگران است.

همچنین هدف این نوع حسابرسی، ارزیابی حساب‌های هزینه‌ای مربوط به اسناد مالی کارگاه‌ها است، تا از پرداخت حق بیمه توسط شرکت اطمینان ایجاد شود. همانگونه که اطلاع دارید حسابرسي بیمه ای یکی از انواع حسابرسی می باشد.